Elektroniczny bieg faktury jako zabezpieczenie prawidłowego prowadzenia urzędu.

Moje wpisy

Faktura jest jednym z ważniejszych dokumentów w biznesach i instytucjach. Faktura jest specyficznym poświadczeniem domagającym się adekwatnego także skutecznego wystawiania. Zwyczajowy krążenie faktury może skutecznie burzyć działanie w firmie, choćby ze względu na zagubienie dokumentu, czy też losowe zniszczenie. Przedsiębiorstwa stosujące papierowy cyrkulację faktur kupna ,powinny go zastąpić skanowaniem dodatkowo elektronicznym obiegiem.


list
Author: Nicole Beauchamp
Source: http://www.flickr.com
Przyniesie to poważne oszczędności również zminimalizuje liczbę popełnianych pomyłek przy obliczaniu owych dokumentów. Niejednokrotnie faktury trafiają do sekretariatów bądź oddziałów biznesowych przedsiębiorstwa gdzie są opisane przez osoby a później są przekazywane do działu rachunkowości, gdzie zachodzi ich księgowanie i płatność.Nawet jeśli faktura trafi uprzednio do oddziału księgowości, dodatkowo musi być opisana dodatkowo zaaprobowana przez dział merytoryczny. Papierowy bieg powoduje, że faktury przepadają, bywają nazbyt długo trzymane, muszą kilka razy obiegać po przedsiębiorstwie. W obecnych czasach duże przedsiębiorstwa powinny przejść na elektroniczny obieg faktur.


Jakie zalety przynosi firmom skanowanie i elektroniczny obieg faktur?

Przede wszystkim ekonomizacje. Pierwsze oszczędności można już dostrzec w firmach otrzymujących od 5 tys. faktur wzwyż rocznie już po 6 miesiącach. Zamiana obiegu papierowego na obieg elektroniczny faktur przynosi pożytek dla wszystkich komórek uczestniczących w tym procesie, np. skrócenie czasu i pomniejszenie kosztów obsługi faktur; minimalizacja operacji manualnych; obniżenie liczby błędów; minimalizacja odsetek z racji spóźnionych płatności; pełny wgląd do historycznych danych. Oto efektywne rozwiązania dla twojej firmy - http://www.efematic.pl/rozwiazania.


Faktura
Author: Steve Jurvetson
Source: http://www.flickr.com
Korzyści dla biznesów wprowadzających elektroniczny obieg faktur:

- zmniejszenie nakładu pracy potrzebnego na obsługę faktury w firmie,
- usprawnienie rejestracji dokumentów w wyniku eliminacji papierowego obiegu faktury,
- stały podgląd terminowości transferu faktury,
- egzekwowanie przez system procedur związanych z akceptacją faktury,
- jednoznaczne przypisanie odpowiedzialności do danej osoby zdefiniowanej w procesie.