Komornik jako funkcjonariusz publiczny, poręczyciel wykonalności orzeczeń prawniczych

Moje wpisy

Dłużnicy, którzy nie płacą swoich zobowiązań nie mogą czuć się bezkarni, prędzej, czy później przyjdzie do jego mieszkania komornik.


Komornik to funkcjonariusz publiczny, gwarant wykonalności wyroków sądowych opublikowanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.


Oznacza to, że realizując swoją pracę, egzekutor korzysta ze szczególnej ochrony prawa karnego, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym.
dowiedz się na temat licytacji komorniczych z Wrocławia
Source: pixabay.com

Jednocześnie powinno się pamiętać, że jako funkcjonariusz publiczny egzekutor podlega szczególnej odpowiedzialności w wypadku popełnienia wykroczeń urzędniczych. Egzekutor funkcjonuje przy sądach rejonowych, w rewirach. To obszar właściwości sądu rejonowego, lub paru sądów, w jakim pracuje na ogół więcej aniżeli jeden komornik. Działa on zwykle w swoim obrębie, lecz wierzyciel ma prawo wybrać egzekutora z innego obszaru, a nawet innej części kraju. Prawo wyboru nie przysługuje tylko w tematach o egzekucje z posiadłości. Jego zasadniczym zadaniem jest kierowanie egzekucji sądowej.


Egzekucje sądowe polegają na tym, że przy wdrożeniu scharakteryzowanych środków przymusu dąży się do wyegzekwowania z majątku dłużnika należności dla wierzyciela. Procedura cywilna odróżnia dwa warianty egzekucji sądowej, świadczeń finansowych, oraz niefinansowych. Licytacje komornicze z Wrocławia mogą być przeprowadzane z nieruchomości, ruchomości, uposażenia za pracę, z rachunków bankowych, z wierzytelności, oraz z pozostałych praw majątkowych.
W działaniu egzekucyjnym zasadniczo obowiązek okazania elementów majątku dłużnika leży na wierzycielu. Licytacje komornicze odbywają się zawsze jawnie, w obecności i pod dozorem sędziego, również w obecności komornika - czytaj więcej.